D3 + CALCIUM

Witamina D3, Ca, Mg, ostryż długi


Drób
Suplementacja witamin i minerałów
Suplementacja nioski
Suplementacja lochy
  • Wspiera budowę mocnych kości i skorup jaj
  • stanowi źródło wysokiej dawki wapnia i fosforu
  • wspomaga jakość  skorup jaj w szczycie nieśności
  • zawiera 12 560 000 j.m. witaminy D3

Rodzaj produktu: płynny

Dostępne pojemności: 250ml, 5L

Jak działa D3 + CALCIUM?

D3 + CALCIUM wspomaga kondycję ptaków w okresie intensywnego wzrostu i produkcji jaj. Jest szczególnie skuteczny ze względu na dużą zawartość witaminy D3 (12 560 000 j.m.). Ogranicza występowanie zaburzeń mineralizacji związanych z niedoborem witaminy D3 i składników mineralnych objawiających się zaburzeniami lokomotorycznymi oraz pogorszeniem się jakości skorup jaj. Pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia krzywicy, dyschondroplazji kości piszczelowej, degeneracji kości udowej i deformacji mostka. Witamina D3 wpływa na wchłanianie wapnia, warunkuje prawidłową strukturę mineralną, gęstość oraz procesy kształtowania się kości i skorup jaj. Wapń i magnez są składnikami budulcowymi kości, warunkują prawidłową gęstość tkanki kostnej. Natomiast ostryż długi wspomaga funkcjonowanie wątroby i korzystnie wpływa na procesy metaboliczne, m.in. na aktywację witaminy D3.

Efekty działania

Wsparcie kondycji kośćca i jakości skorup jaj w okresie wysokiej nieśności

Jak dawkować D3 + CALCIUM?

Jak dawkować D3 + CALCIUM?
Stosowanie standardowe:
Brojler kurzy i indyczy: 400 ml/1000 kg, 3-5 dni
Pozostałe gatunki drobiu: 240 ml/1000 kg, 3-5 dni

D3 + CALCIUM zalecamy stosować z następującymi produktami:

Wsparcie w okresieProdukt wspierającyW jakim celu podać produkt wspieracjący?Jak dawkować produkt wspieracjący razem z D3 + CALCIUM?
spadku kondycji kośćca i skorup jajMCM CHELATW celu dostarczenia składników mineralnych200-400 g/1000 kg paszy, 3-5 dni
szczytu nieśnościC FOLIC LIQUIDW celu optymalizacji procesów związanych z reprodukcją400 ml/1000 l wody, w drugiej ½ wypijanej dziennie wody, 5-7 dni
MULTI BW celu zwiększenia efektu250 ml/1000 l wody, w drugiej ½ wypijanej dziennie wody, 3-5 dni
spadku nieśności i wylęgowościC FOLIC LIQUIDW celu optymalizacji procesów związanych z reprodukcją400 ml/1000 l wody, w drugiej ½ wypijanej dziennie wody, 5-7 dni
MULTI BW celu zwiększenia efektu250 ml/1000 l wody, w drugiej ½ wypijanej dziennie wody, 3-5 dni

Przypadek kliniczny 1

I. Ptaki.

Indor, BIG6 15000szt. 2,5 tyg. 1 kurnik, odchowalnia

II. Objawy.

Część stada miała trudności z utrzymaniem równowagi, potykała się.

Upadki standardowe dla tej fermy (5 do 8 szt.)

III. Badanie anatomopatologiczne.

Sekcyjnie obraz wskazujący na brak problemów bakteryjnych, stwierdzono zbyt dużą giętkość i łamliwość kości długich (Rys 1 i 2).

Rys. 1.

Rys. 2.

IV. Diagnoza.

NIEDOBÓR WITAMIN

Paszę hodowca robi sam.

V. Zalecenia profilaktyczne.

D3+CALCIUM 500ml/1000L/12h przez 3 dni.

VI. Efekt terapii.

Po 3 dniach wyraźna poprawa stanu ptaków, znacznie zredukowana ilość ptaków z problemami lokomotorycznymi.

Skład w 1L/1kg

MATERIAŁY PASZOWE:
Glikol propylenowy (13.11.1), Chlorek magnezu (11.2.6), Chlorek wapnia (11.1.6), Glukonian wapnia (11.1.13)

DODATKI PASZOWE:
Dodatki sensoryczne: Substancje aromatyzujące: Wyciąg z ostryżu długiego (2b163-ex) – 3 600 mg,
Dodatki dietetyczne: Witaminy: Witamina D3 (3a671) – 12 560 000 j.m.,
Dodatki technologiczne: Konserwanty: Kwas ortofosforowy (1a338) – 3 060 mg, Emulgatory: Polioksyetylenowany olej rycynowy (E484) – 40 000 mg

Wilgotność: 80%

Zobacz również