Szukaj Szukaj
Drób
2 lipca 2023

Wpływ stosowania substancji zakwaszających na funkcjonowanie przewodu pokarmowego – dlaczego jest ważny?

Wpływ stosowania substancji zakwaszających na funkcjonowanie przewodu pokarmowego – dlaczego jest ważny?

Dbałość o utrzymanie właściwych parametrów środowiska przewodu pokarmowego zwiększa szanse na efektywne wykorzystanie paszy, zwiększenie przyrostów masy ciała, a także ograniczenie występowania infekcji przewodu pokarmowego i biegunek tła żywieniowego. Dzięki właściwości obniżania pH treści przewodu pokarmowego zakwaszacze mogą być jednym z najskuteczniejszych i zarazem tanich narzędzi służących do osiągnięcia tego celu.

Rola i mechanizm działania zakwaszaczy

Fizjologiczne pH treści przewodu pokarmowego wynosi od 2,5-3,5 w żołądku, do około 6,5-7,0 w jelitach, jednak może ulegać niekorzystnym wahaniom. Zakwaszacze są odpowiedzialne za obniżenie pH paszy, wody oraz treści przewodu pokarmowego do optymalnego poziomu. Spośród nich rozróżniamy kwasy organiczne i ich sole oraz kwasy nieorganiczne (najpopularniejsze przedstawiono w Tabeli 1). Szczególnie zalecane do stosowania u zwierząt są kwasy organiczne, które są znacznie bezpieczniejsze w porównaniu z większością kwasów nieorganicznych.

W środowisku przewodu pokarmowego zakwaszacze wpływają korzystnie na sekrecję enzymów oraz ich aktywność. Utrzymanie właściwego (kwaśnego) pH przewodu pokarmowego pozwala m. in. na prawidłowy przebieg procesów trawienia i wchłaniania składników paszy, minerałów, witamin a także na utrzymanie równowagi mikroflory przewodu pokarmowego. Na przykład w niskim pH w żołądku gruczołowym dochodzi do aktywacji enzymu odpowiadającego za trawienie białek – pepsyny. Enzym ten produkowany jest jako nieaktywny pepsynogen i pod wpływem jonów H+ następuje jego przemiana w aktywny enzym – pepsynę. Zmiany pH w żołądku mogą więc powodować zaburzenia trawienia białek i powstawanie większej ilości szkodliwych metabolitów, wpływających na zmniejszenie kwasowości treści w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. Sprzyja to namnażaniu się bakterii m. in. z rodzaju Clostridium spp. (beztlenowych) i ostatecznie może prowadzić do wystąpienia biegunek. Stosowanie zakwaszaczy w okresie występowania infekcji wywołanych przez bakterie beztlenowe jest szczególnie wskazane ze względu na wyjątkowo silny wpływ niskiego pH na hamowanie namnażania się tych patogenów. Z drugiej strony utrzymanie optymalnego pH jelit wpływa pozytywnie na liczebność bakterii probiotycznych (np. z rodzaju Lactobacillus), produkujących kwas mlekowy, których aktywność jest ściśle powiązana z trawieniem białek, cukrów i tłuszczy, stymulacją odporności oraz wypieraniem szkodliwej mikroflory.

Kiedy stosować zakwaszacze?

W praktycznym zastosowaniu zakwaszacze wykorzystuje się szczególnie w okresie ryzyka wystąpienia niestrawności, zaburzeń przyrostów masy ciała oraz infekcji, szczególnie wywołanych przez bakterie beztlenowe. W celu uniknięcia niestrawności, zalecane jest stosowanie kwasów zwłaszcza w okresie zmiany asortymentu paszy lub okresie skarmiania paszy o wątpliwej jakości. Pozwoli to na odpowiednią stymulację procesów trawienia, a także ochronę przewodu pokarmowego ptaków przed nadmiernym namnażaniem się patogenów. Zakwaszacze można stosować w całym okresie hodowli, od pierwszych dni życia ptaków. Niewątpliwą zaletą stosowania zakwaszaczy jest także wpływ na samą paszę czy wodę pitną. Obecność kwasów w tych mediach ogranicza rozwój szkodliwej mikroflory już w silosach czy liniach pojenia. Ułatwia to prowadzenie hodowli a także późniejsze procesy mycia i dezynfekcji ciągów technicznych w obiekcie inwentarskim.

 Jak stosować zakwaszacze?

Profilaktycznie u zdrowych ptaków w celu utrzymania optymalnej kondycji przewodu pokarmowego możemy stosować dawki etykietowe. U piskląt należy podawać zakwaszacze bardzo ostrożnie, najlepiej nie więcej niż 30 % dawki etykietowej. U ptaków powyżej 2 tygodnia życia w celu zwiększenia skuteczności stosowania zakwaszaczy można, w zależności od sytuacji, bezpiecznie podawać w krótszym czasie (np. w ciągu 4-6 h) większą dawkę (w zależności od rodzaju wykorzystywanego zakwaszacza nawet dwukrotną dawkę). Wybrane zalecenia do stosowania zakwaszaczy przedstawiono w Tabeli 2.

Czy możemy łączyć zakwaszacze z innymi preparatami?

Nie zalecamy łączenia z preparatami ziołowymi (ekstraktami) oraz probiotykami.  Zakwaszacze należy stosować oddzielnie np. w drugiej połowie wypijanej dziennie wody. Mogą być podawane łącznie (w jednej wodzie) z preparatami zawierającymi syntetyczne, identyczne z naturalnymi substancje czynne takie jak tymol, karwakrol, aldehyd cynamonowy.

Podawanie w czasie antybiotykoterapii należy zawsze skonsultować z lekarzem weterynarii, ponieważ ze względu na swoje właściwości chemiczne zakwaszacze mogą znacząco wpływać na aktywność i rozpuszczalność antybiotyków.

Podsumowując, poprzez obniżanie pH treści przewodu pokarmowego zakwaszacze można wykorzystać jako niezwykle skuteczne i tanie narzędzie do utrzymania właściwych warunków środowiska jelit. Wspomagają:

  • właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego
  • optymalne wykorzystanie paszy i przyrosty masy ciała
  • ograniczenie występowania infekcji przewodu pokarmowego
Tabela 1. Zestawienie wybranych substancji zakwaszających oraz ich właściwości.

Tabela 1. Zestawienie wybranych substancji zakwaszających oraz ich właściwości.

Tabela 2. Zalecenia stosowania zakwaszaczy.

Tabela 2. Zalecenia stosowania zakwaszaczy.

W celu zwiększenia efektu stosowania zakwaszaczy w przypadku wystąpienia niestrawności lub zaburzeń przyrostów masy ciała, zalecamy dodatkowo podanie VIOVIT OREGO PLUS.

Czytaj również