COLItin

Wsparcie w okresie infekcji E.coli

Wspiera naturalną odporność przeciwbakteryjną organizmu
Wzmacnia kondycję stada
Wzmacnia organizm w okresie infekcji