Szukaj Szukaj

Profesjonalne laboratorium

Laboratorium składa się z kilku odrębnych sekcji, odpowiedzialnych za poszczególne etapy kontroli jakości surowca i produktu. Dział fizykochemiczny zajmuje się kontrolą podstawowych parametrów produktu, takich jak gęstość, kwasowość, rozpuszczalność itp. Wykorzystuje się tu zarówno podstawowy sprzęt laboratoryjny jak i bardziej zaawansowane techniki membranowe czy spektrofotometryczne.

Kolejny dział to laboratorium chromatograficzne, które skupia się z kolei na precyzyjnej analizie ilości wybranych substancji czynnych, zarówno roślinnych jak i syntetycznych. Wykorzystanie chromatografów gazowych oraz cieczowych (LC-MS, GC-MS) ze spektrometrią mas, daje nieograniczone możliwości przeprowadzania nawet najbardziej szczegółowych badań, w zakresie kontroli jakości oraz czystości produktu.

technologie biopoint
Własne laboratorium biopoint

Uzupełnieniem wspomnianych sekcji jest laboratorium spektrometrii atomowej (ICP-OES), którego zadanie to precyzyjna ocena ilości wszelkich możliwych do wykrycia minerałów (mikro i makro elementów), co jest szczególnie istotne w produktach pełniących rolę elektrolitów. Jest to także podstawowa technika stosowana w ocenie zanieczyszczeń surowców metalami ciężkimi.

Zupełnie odrębną część stanowi laboratorium mikrobiologiczne. Wyposażone w wysokiej klasy sprzęt służący do sterylnej pracy z mikroorganizmami, pozwala z jednej strony na wnikliwą ocenę czystości mikrobiologicznej produktów, natomiast z drugiej stanowi kontrolę dla jakości produktów probiotycznych. Dzięki zastosowaniu kilku niezależnych inkubatorów, możliwa jest jednoczesna praca z wieloma rodzajami bakteriami czy grzybów, o bardzo różnej charakterystyce.

biopoint Innowacyjna technologia

Innowacyjna technologia

W naszej branży pasja i umiejętności muszą być wspierane przez technologię.

Wdrażanie i stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań pozwala nam na pełne wykorzystanie naszego potencjału. Naszym największym osiągnięciem na tym polu jest opatentowanie technologii ALL IN, która stanowi metodę unikatową w skali światowej.

Do grona stosowanych przez nas rozwiązań należy dodać także BioPoint Matrix Technology, BioPoint TURBID Technology, BioPoint Tabs Technology i BioPoint Pro Technology. Specyficzne właściwości poszczególnych technologii pozwalają oferować produkty o najwyższej aktywności.

1 HPLC i ekstrakcja

Kluczem do uzyskania najwyższej jakości i skuteczności produktu jest odpowiedni surowiec. Proces Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) pozwala nam wybrać surowiec o najwyższym poziomie substancji aktywnych. Ekstrakcja odbywa się przy użyciu wodno-alkoholowych rozpuszczalników, które w połączeniu z odpowiednio dobraną temperaturą obróbki oraz specjalnymi stabilizatorami, gwarantują optymalny poziom substancji aktywnych.

2 Nanofiltracja

Na tym etapie odfiltrowujemy niepotrzebne substancje, które mogą przyczynić się do zatkania linii pojenia i ograniczyć aktywność produktu po otwarciu. Zastosowanie nanofiltracji pozwala zatrzymać w preparacie jedynie frakcje aktywną, jednocześnie pozbywając się zbędnych substancji.

3 Odwrócona osmoza

Ekstrakt jest wielokrotnie zagęszczony metodą odwróconej osmozy. Ma to na celu uzyskanie maksymalnej zawartości substancji czynnych, takich jak alicyna, ajoen i disiarczek diallilu. W trakcie procesu odwróconej osmozy z ekstraktu usuwa się także zbędny na tym etapie rozpuszczalnik. Pozwala to uzyskać maksymalną dawkę terapeutyczną produktu już na poziomie 400 ml.

4 Gotowy produkt

Uzyskany w ALL IN Technology aktywny ekstrakt ziołowy wykazuje duże stężenie substancji aktywnych. Tak przygotowany ekstrakt zachowuje wysoką aktywność na całej długości linii pojenia i w całym okresie przydatności, przy jednoczesnym niskim dawkowaniu. Aby zapewnić odpowiednie warunki transportu i przechowywania, nasze preparaty pakujemy w kartony wyposażone w warstwę styropianu, która chroni produkty przed niekorzystnymi temperaturami.