Wpływ stymulacji wątroby na efekt działania witaminy D3 w organizmie ptaków

Zdrowie i intensywność produkcji drobiarskiej zależy od kondycji w jakiej znajduje się organizm ptaków. Wszystkie zaburzenia zaczynając od zmniejszenia pobierania paszy, zaburzenia przyrostów, zmniejszenia nieśności, a na zwiększonej wrażliwości na wszelkiego rodzaju infekcje kończąc, mają swoje podłoże w zaburzeniach homeostazy organizmu na poziomie komórkowym. Wszystkie przemiany biochemiczne zachodzące w organizmie mają swoje odzwierciedlenie w stanie zdrowia zwierząt. Jednym z najaktywniejszych biochemicznie narządów jest wątroba. W niej detoksykowane są substancje …