Szukaj Szukaj
biopoint

Grzybica

Skuteczne wsparcie stada w okresie zagrożenia lub w przypadku wystąpienia infekcji grzybiczej z możliwością zwiększenia efektu poprzez jednoczesne wykorzystanie dwóch dróg podania (z wodą do picia i w formie oprysku).

Produkty zastosowane w rozwiązaniach
biopoint-defungal Infekcje

DEFUNGAL PREMIX

Wsparcie w okresie infekcji grzybiczych

biopoint-enterocid Probiotyki i zakwaszacze

ENTEROCID GROWER

Duża dawka szczepów probiotycznych Enterococcus faecium i Bacillus amyloliquefaciens

biopoint-booster Na odporność

BOOSTER

Silny immunostymulator

biopoint mintamix Na stres cieplny

MINTAMIX

Wsparcie funkcjonowania górnych dróg oddechowych

Wsparcie w okresie:

Profilaktyki grzybicy u piskląt Przewiń w lewo Przewiń w lewo

Rozwiązanie zalecane w przypadku złej kondycji piskląt, osłabienia odporności oraz w przypadku występowania grzybicy regularnie w historii fermy

DAWKOWANIE
DODATKOWE ZALECENIA
W formie oprysku DEFUNGAL PREMIX

200 ml/10 l wody/1000 m3/5 dni

W celu wspomagania równowagi mikroflory przewodu pokarmowego piskląt: ENTEROCID GROWER

200 g/1000 l wody, ½ wypijanej dziennie wody, 3-5 dni

Infekcji grzybiczej układu oddechowego Przewiń w lewo Przewiń w lewo

W okresie występowania infekcji grzybiczych, nawet w przypadku zwiększenia się dobowej śmiertelności ptaków do kilkudziesięciu w ciągu doby.
Zalecamy stosowanie także w czasie stosowania chemioterapeutyków przeciwgrzybiczych.

DAWKOWANIE
DODATKOWE ZALECENIA
DEFUNGAL PREMIX

200 ml/1000 kg paszy, 12h dziennie, 5 dni

W formie oprysku DEFUNGAL PREMIX

200 ml/10 l wody/1000 m3, 5 dni

W celu zwiększenia skuteczności zalecamy łączenie obu dróg podania.
W celu szybszej regeneracji i poprawy kondycji ptaków: BOOSTER

250-500 ml/1000 kg, 3-5 dni

W celu wspomagania regeneracji błon śluzowych układu oddechowego i komfortu oddychania w okresie grzybicy: MINTAMIX

w oprysku 200 ml/10 l wody/1000 m3, 5 dni

Nadkażeń grzybiczych w trakcie infekcji lub w trakcie antybiotykoterapii Przewiń w lewo Przewiń w lewo

W celu ograniczenia występowania zakażeń grzybiczych jako efektu osłabienia odporności w trakcie infekcji oraz jako powikłania antybiotykoterapii

DAWKOWANIE
DODATKOWE ZALECENIA
DEFUNGAL PREMIX

200 ml/1000 kg paszy, 12h dziennie, 5 dni

W formie oprysku DEFUNGAL PREMIX

200 ml/10 l wody/1000 m3, 5 dni

W celu zwiększenia skuteczności zalecamy łączenie obu dróg podania.
W celu szybszej regeneracji i poprawy kondycji ptaków: BOOSTER

250-500 ml/1000 kg, 3-5 dni

W celu wspomagania regeneracji błon śluzowych układu oddechowego i komfortu oddychania: MINTAMIX

w oprysku 200 ml/10 l wody/1000 m3, 5 dni

Stosowania ściółki złej jakości Przewiń w lewo Przewiń w lewo

W okresie stosowania ściółki o wątpliwej jakości, jeżeli nie można zapewnić ptakom innego materiału ściołowego. Przykładowe cech ściółki złej jakości: barwa ciemna do czarnej, charakterystyczny dla zarodników grzybów zapach, zawilgocenie ściółki.

DAWKOWANIE
DODATKOWE ZALECENIA
DEFUNGAL PREMIX

200 ml/1000 kg paszy, 12h dziennie, 5 dni

W formie oprysku DEFUNGAL PREMIX

200 ml/10 l wody/1000 m3, 5 dni

W celu zwiększenia skuteczności zalecamy łączenie obu dróg podania.
W celu wspomagania odporności: BOOSTER

250-500 ml/1000 kg, 3-5 dni

W celu wspomagania regeneracji błon śluzowych układu oddechowego i komfortu oddychania: MINTAMIX

w oprysku 200 ml/10 l wody/1000 m3, 5 dni

Rozwiązania bezantybiotykowe dla drobiu – Grzybica

Zapytaj o produkt

    Proszę o zaznaczenie zgody.