Rola magnezu w mineralizacji kośćca

Magnez jako metal ziem alkalicznych należy do jednych z najczęściej występujących pierwiastków w skorupie ziemskiej. Jego zawartość w formie takich minerałów jak – dolomit, magnezyt, kizeryt, biszofi t, karnalit, kainit i szenit – wynosi 2,74%. W ilości 1200ppm obecny jest również w wodzie morskiej pod postacią soli magnezu.

Magnez jako najpospolitszy pierwiastek skorupy ziemskiej odgrywa również olbrzymią rolę w żywym organizmie i podlega wielu zależnościom. Magazynowany jest w organizmie głównie w kościach, które zawierają 50% całkowitej ilości magnezu występującej w organizmie i występuje w dwóch formach. Jako łatwo odszczepialny magnez wiązany na powierzchni kryształów kości przez reszty fosforanowe kryształów hydroksyapatytu oraz jako mocno związany magnez stanowiący integralną część siatki krystalicznej kości. Dla przybliżenia istotności tego pierwiastka w strukturach organizmu poniżej przedstawiony jest jego udział tylko w procesach istotnych pod kątem problemów lokomotorycznych w produkcji drobiarskiej:
Wybrane funkcje magnezu:

 

  • odpowiada za prawidłowe przyswajanie wapnia w kościach,
  • aktywuje proces kostnienia – pobudza enzymy, które uczestniczą w budowie kości,
  • stymuluje komórki kościotwórcze do wbudowywania wapnia w strukturę kośćca,
  • wpływa na transformację witaminy D do formy aktywnej (jony Mg są niezbędne do hydroksylacji cholekalcyferolu do kalcytriolu), która zwiększa absorpcję wapnia,
  • stymuluje kalcytoninę (hormon pobudzający uwalnianie wapnia z krwi i odkładanie w kościach),
  • reguluje transport wapnia,
  • poprawia gęstość tkanki kostnej,
  • wspomaga regulację poziomu wapnia w kościach,
  • zapobiega niefizjologicznemu odkładaniu się wapnia w tkankach miękkich.

Magnez mimo, że jest szeroko rozpowszechnionym pierwiastkiem w przyrodzie i produktach pochodzenia roślinnego, czyli również w mieszankach paszowych dla drobiu, ostatnimi czasy obserwuje się znaczne zubożenie surowców roślinnych w ten cenny pierwiastek. Do głównych przyczyn zalicza się nawożenie gleby związkami zawierającymi potas oraz stosowanie środków konserwujących. Żywy organizm wymaga odpowiedniego poziomu magnezu dostarczonego w pożywieniu, zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta w sytuacjach stresu, niewydolności nerek. Analizując powyższe fakty należy podejrzewać sytuacje niedoboru tego pierwiastka u drobiu. Zubożenie w magnez surowców paszowych, mnogość sytuacji stresowych oraz nierzadko pojawiające się zaburzenia funkcjonowania nerek nie pozostają bez wpływu na poziom tego pierwiastka w organizmie ptaków. Dodatkowo należy zauważyć zdecydowanie większą popularność stosowania suplementacji opartej o wapń w sytuacjach zaburzeń kostnienia niż magnez, co może w jeszcze większym stopniu pogłębić stan jego niedoboru przez zaburzenie przyswajania związane z nadmierną podażą wapnia. Nadmierna podaż wapnia będzie pociągała za sobą kolejny patologiczny skutek w postaci odkładania się wapnia w tkankach miękkich zamiast w kościach. Jedyną możliwością odwrócenia tej sytuacji jest wzmożona suplementacja diety magnezem, który potrafi wypłukiwać wapń z tkanek miękkich i wbudowywać go w strukturę kości.

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione aspekty występowania oraz zapotrzebowania na magnez należy przyjrzeć się bliżej temu pierwiastkowi i zastanowić się czy jego niedobór nie dotyczy części stad drobiu i nie jest przyczyną problemów lokomotorycznych , które obecnie leczymy wysokimi dawkami wapnia, fosforu i witaminy D3.

Firma BioPoint jest w trakcie badań nad preparatem, który spełniałby powyższe założenia i umożliwił w prosty i praktyczny sposób zapobieganie niedoborom magnezu. Równolegle wprowadzamy na rynek nową formę D3+Calcium z uwzględnieniem wyższej dawki magnezu.

lek.wet. Michał Jankowski
lek.wet. Agata Andrzejewska