Nowe możliwości kontroli stresu ptaków!

Odpowiedź organizmu na stres składa się z dwóch rodzajów reakcji: fizjologicznej oraz emocjonalnej.

Objawy reakcji fizjologicznej to:

 • wzrost ciśnienia tętniczego,
 • przyspieszenie akcji serca,
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi.
 • wzrost napięcia mięśniowego,
 • szybszy i płytszy oddech.
 • wyostrzenie zmysłów,
 • zwiększona perystaltyka jelit,
 • zwiększone napięcie mięśni gładkich.
 • zmiany w gospodarce hormonalnej.

 

Objawy reakcji emocjonalnej to:

 • lęki
 • niepokój,
 • zwiększona czujność,
 • agresja.

 

Wymienione powyżej reakcje na stres są jak najbardziej pożądane w sytuacjach zagrożenia życia, pozwalają bowiem na zwiększona czujność i wydolność organizmu oraz przygotowanie do ataku lub ucieczki. Staje sic to możliwe dzięki jednoczesnej pracy nadnerczy, które wyrzucają adrenalinę, trzustki produkującej duże ilości insuliny i Wątroby uwalniającej dodatkową ilość glukozy do krwi. Dochodzi wtedy do zwiększenia napięcia mięśni szkieletowych odpowiedzialnych za gotowość do szybkiego ruchu, zwiększa się intensywność odbioru bodźców wzrokowych i słuchowych poprawiających widzialność i słyszalność, następuje przyspieszenie akcji serca i podwyższenie ciśnienia tętniczego przy jednoczesnej zmianie w krążeniu krwi, która omija organy mniej ważne dla przeżycia i zostaje dystrybuowana głównie do mięśni i mózgu. Są to całkowicie fizjologiczne zmiany i nie mają negatywnego wpływu na stan zdrowia zwierząt. Jednak stres może mieć również działanie niekorzystne, wręcz niszczące. Są dwa przypadki, w których możemy obserwować taką sytuację. Pierwszy to kiedy organizm zostaje poddany nagłemu bardzo silnemu bodźcowi stresującemu, a drugi kiedy stres jest umiarkowany ale jego działanie jest długofalowe. Kiedy mamy do czynienia z takim rodzajem stresu, reakcja organizmu jest już zdecydowanie mniej korzystna i prowadzi do:

 • chorób układu krążenia.
 • podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi,
 • immunosupresji czyli spadku odporności,
 • zaburzenia snu.
 • bólów psychogennych.

 

Jednak w produkcji drobiarskiej, żaden z wymienionych rodzajów Stresu nic jest pożądany. Przyczyny powodujące stres o charakterze ciągłym to głów nic nieodpowiednie warunki zoohigieniczne dla danego gatunku drobiu (temperatura, wentylacja, oświetlenie) oraz ogólnie nieodpowiednie warunki utrzymania zwierząt (wysoka lub niska wilgotność, wysokie stężenia gazów szkodliwych, duże zapylenie etc.) Natomiast przyczyny wywołujące nagły silny stres to przede wszystkim transport i ubój ptaków oraz wykonywanie zabiegów i szczepień.

Coraz większa popularność i szersze zastosowanie substancji ziołowych w produkcji drobiarskiej zmotywowało nas do opracowania preparatu, który mógłby skutecznie zredukować stres towarzyszący transportowi czy szczepieniu ptaków. Nervac, taka jest nazwa produktu, jest mieszaniną substancji ziołowo-mineralnych o działaniu hamującym niekorzystną reakcję organizmu na stres.

 

Jak działa Nervac?

 • wpływa silnie sedatywnie, przez oddziaływanie na układ GABA-ergiczny,
 • zmniejsza napięcie mięśni gładkich.
 • zwalnia napięcie naczyń krwionośnych.
 • redukuje napięcie układu nerwowego.

 

Jakie są korzyści ze stosowania Nervac-u w trakcie szczepień iniekcyjnych?

 • mniejsze pobudzenie ptaków a co za tym idzie bardziej komfortowe i przede wszystkim dokładniejsze przeprowadzenie szczepienia,
 • lepsza odpowiedź poszczepienna układu immunologicznego.

 

Jakie są korzyści ze stosowania Nervac-u przed ubojem?

 • mniej okaleczeń dyskwalifikujących w trakcie uboju.
 • korzystniejsze walory jakościowe i sensoryczne mięsa.
 • ograniczenie zmian patomorfologicznych w wątrobie i mięśniach.

 

Jak podawać Nervac?

Przy współudziale lekarzy weterynarii opracowaliśmy 3 sposoby podawania Nervac-u.

 • 250 ml/1000 l w 1/2 dawki wypijanej dobowo wody na 3 dni przed szczepieniem czy ubojem.
 • 400 ml/1000 l dzień przed zabiegiem w sposób ciągły.
 • 500 ml/1000 l przez około 5 godzin przed planowaną akcją.

Lek. wet. Michał Jankowski