Nie pozwól im uschnąć!

Ryzyko odwodnienia zwierząt towarzyszy wielu sytuacjom codziennej praktyki drobiarskiej. Okres letni i występujące wówczas wysokie temperatury to czas szczególnie trudny. Dostęp do świeżej wody i odpowiednia wentylacja hal produkcyjnych to absolutna podstawa zapewnienia zwierzętom dobrostanu. Jednak, jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, to nie wystarczy, aby uniknąć strat produkcyjnych spowodowanych przegrzaniem organizmu.

Podczas upałów w organizmie ptaków uruchomione zostają naturalne mechanizmy obronne przed przegrzaniem. Jedyny sposób, w jaki mogą pozbyć się ciepła to parowanie wody, które obserwujemy jako zianie szeroko otwartym dziobem. Utracie ciepła towarzyszą jednak zmiany równowagi osmotycznej organizmu. Zwierzę pozbywając się wody wydala przez płuca także jony CO2, a pracujące nerki wydalają z moczem jony dodatnie: sód i potas. Podczas upałów zwierzęta pobierają znaczne ilości wody, która ” rozrzedza ” płyny ustrojowe i z każdym milimetrem pogłębia zaburzenia równowagi elektrolitowej. Czysta woda nie zawiera jonów, więc bilans utraty i napływu jonów staje się ujemny, a stężenie jonów dodatnich w organizmie stale spada. Jednocześnie wchłanianie wody w jelicie staje się coraz trudniejsze ze względne zmiany ciśnienia osmotycznego. Pozostawiony bez kontroli, proces ten może doprowadzić do sytuacji skrajnej, w której wystąpi odwrócenie kierunku transportu wody na granicy światło jelita/komórki ustroju. Spadek sumy płynów ustrojowych, wywołany parowaniem i zaburzeniami wchłaniania wody pobranej oraz zaburzenia gospodarki mineralnej, prowadzi do hipertemii, czyli przegrzania, które skutkuje zaburzeniem pobierania paszy i ponadnormatywnymi upadkami.

Aby uchronić ptaki przed zgubnym wpływem wysokich temperatur, należy podawać preparaty elektrolityczne i energizujące. Dodane do wody ułatwiają jej wchłanianie z jelita i uzupełniają pulę jonów w ustroju.

Należy pamiętać, że upał to tylko jedna z wielu sytuacji narażenia zwierząt na odwodnienia. W przebiegu każdej z pozostałych, takich jak biegunka, transport czy wielomocz, dochodzi do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej ustroju. Reakcja hodowcy na taki stan zawsze powinna obejmować podawanie preparatów elektrolitowych.

  • Dlaczego OSMOZAN?

OSMOZAN to specjalistyczny preparat izotoniczno-energizujący. Dzięki zawartości jonów sodu, potasu, magnezu i chloru, reguluje gospodarkę wodno-mineralną organizmu. W okresach narażenia zwierząt na ponadnormatywne straty wody, zapobiega zaburzeniom równowagi elektrolitowej. W stanach odwodnienia pozwalana uzupełnienie płynów ustrojowych, zapewniając ich optymalny skład jonowy i odpowiednią molalność. Sytuacjom odwodnienia towarzyszy z reguły spadek apetytu, dlatego też OSMOZAN zawiera glukozę aby dostarczyć zwierzętom energię i zapobiec zachwianiom metabolizmu oraz zaburzeniom tempa wzrostu.

Specjalnie z myślą o najmłodszych ptakach powstała odmiana preparatu o nieco innych proporcjach soli mineralnych oraz zawierająca substancję aktywną anetol, uzyskaną z rośliny Pimpinella anisium. Preparat o nazwie OSMOZAN anisi oprócz właściwości izotonicznych, charakterystycznych dla produktu wyjściowego, przyspiesza resorpcję woreczka żółtkowego i łagodnie pobudza układ trawienny do podjęcia funkcji fizjologicznych. Preparat zawiera także znaczną ilość substancji zakwaszających, które oprócz korzystnego wpływu na florę bakteryjną jelita piskląt, pełnią funkcję dezynfekcyjną wody. Ma to szczególne znaczenie właśnie w początkowym okresie odchowu, gdy pobór wody jest niewielki, temperatura na hali wysoka a czas przebywania wody w linii pojenia wydłużony i grożący rozwojem w niej niekorzystnych drobnoustrojów. OSMOZAN anisi to także doskonały środek w rekonwalescencji po przebytej biegunce ( ptaków w każdym wieku ), ponieważ oprócz normalizowania gospodarki wodnej organizmu, przywraca prawidłową perystaltykę jelit.

  • Jak stosować OSMOZAN? 


OSMOZAN należy podawać w dawce 500-1000 g/1000 L wody pitnej, 6-12h dziennie. W czasie upałów odpowiednia będzie górna dawka preparatu. Czas stosowania zależy od potrzeb i nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Preparat można, a nawet powinno się podawać każdego dnia, przez cały okres upałów. Dla maksymalnych efektów zaleca się podawanie OSMOZAN-u razem z preparatem C Complex lub z preparatem poprawiającym apetyt VIOVIT-em.

OSMOZAN anisi zaleca się podawać pisklętom bezpośrednio po zasiedleniu, z pierwszą wodą i kontynuować przez 3 dni. Dawka waha się od 250-500 g / 1000 L wody pitnej, 8-12h dziennie. W przypadku podawania preparatu w rekonwalescencji po przebytej biegunce, należy zastosować górną dawkę przez 3-5 dni.