Fundusze Europejskie

SBioPoint c19082215010
Zaproszenie do złożenia oferty
!!!! Dzwierzuty – roboty elektryczne – opis przedmiotu
!!! Dzwierzuty siec cieplna inst CO – opis przedmiotu
!! Dzwierzuty – maszynowania pompa ciepla – opis przedmiotu
Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamowienia, formularz cenowy (1)
Załącznik nr 2 – forularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (1)
Załącznik nr 6 – Zbiorcze Zestawienie Kosztów
SBioPoint c19082114480

SBioPoint c19090612100

BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku produkcyjnym firmy BioPoint w Dźwierzutach

Celem projektu jest budowa gospodarki niskoemisyjnej, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym regionu, gwarantującej korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
Dofinansowanie projektu z UE: 537 988,41 zł