Detox nioska – więcej jaj od nioski

Stosowanie u niosek preparatów mineralno-witaminowych jest stałą praktyką, a jej głównym celem jest prawidłowa mineralizacja skorup jaj. Jednak skuteczność suplementacji, czyli w jakim stopniu podane składniki mineralne i witaminy (głównie D3) zostaną wykorzystane, zależy od poziomu sprawności metabolicznej organizmu. Jeśli organizm nie jest w stanie wykorzystać otrzymanych substancji mineralnych i witaminowych, ich podawanie nie ma większego sensu. A z taką sytuacją w trakcie produkcji drobiarskiej mamy do czynienia na co dzień.
Już sam proces intensywnej produkcji jest dla ptaków nienaturalnym obciążeniem, a dodatkowo toksyny paszowe, chemioterapeutyki i czynniki immunosupresyjne każdego dnia obniżają sprawność metaboliczną organizmu niosek, nierzadko doprowadzając do zmian anatomicznych i zaburzeń funkcjonowania narządów układowych, w tym wątroby i nerek. Prowadzi to nieuchronnie do spadku funkcji wydzielniczych wątroby, czyli obniżonej produkcji żółci i insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-I, ograniczenia zdolności detoksykacyjnej organizmu oraz do zakłóceń metabolizmu białek, kwasów tłuszczowych, cholesterolu i hormonów. Przy zaburzeniach funkcji wątroby i nerek niemożliwa jest także prawidłowa gospodarka wapniowa, a szlak przekształceń witaminy D3 w jej biologicznie aktywną formę ulega załamaniu. W warunkach stresu produkcyjnego i przy obniżonej sprawności metabolicznej wątroby, maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego niosek jest niemożliwe, a wyniki produkcji nieśnej niższe od spodziewanych.


Należy bowiem pamiętać, że mineralizacja skorup to tylko jedna ze składowych sukcesu produkcyjnego, a procesy takie, jak wydzielanie hormonów i formowanie jaja, odbywają się na poziomie przemian biochemicznych w wątrobie i tkankach układowych. Dlatego tak ważna jest prawidłowo funkcjonująca wątroba, która będzie w stanie utrzymać organizm w stanie maksymalnej sprawności.

 

Dlaczego DET0X nioska?


DETOX nioska
to kompozycja aktywnych składników ziołowych oraz substancji hepatoprotekcyjnych, wykazująca silne działanie ochronne i stymulujące wobec komórek narządów miąższowych. Skład preparatu i zawarte substancje czynne odbiegają jednak zdecydowanie od tych, jakie można znaleźć w produktach do stosowania doraźnego, na przykład w ramach reakcji na zatrucie pokarmowe. DETOX nioska to preparat przeznaczony do długotrwałego podawania, nie obciążający pracy organizmu. Celem jego stosowania jest maksymalizacja wydajności metabolicznej zwierząt.

DETOX nioska
umożliwia wykorzystanie potencjału produkcyjnego niosek, zapewniając ich maksymalną sprawność fizjologiczną. Wśród najważniejszych efektów stosowania preparatu należy wymienić:

  • przedłużenie okresu nieśności,
  • lepszą mineralizację skorup, szczególnie w końcowym okresie nieśności,
  • szybsze przywrócenie nieśności po jej załamaniu,
  • widoczną poprawę wartości biologicznej jaj.


DETOX nioska
zmniejsza różnice między wartościami parametrów nieśności deklarowanymi przez twórców poszczególnych linii genetycznych ptaków, a osiąganymi na fermach produkcyjnych.

Dodatkowym, jeśli nie najważniejszym, atutem DETOX nioska jest wynik ekonomiczny jego stosowania. Podawanie preparatu, dzięki poprawie wskaźników nieśności, podnosi zyskowność produkcji.

 

Jak stosować DET0X nioska?

W celu osiągnięcia maksymalnych efektów, DETOX nioska należy podawać przez cały okres nieśności, 2-3 razy w tygodniu, po 6-8 h dziennie. W przypadku pogorszenia któregoś z parametrów nieśności, preparat podaje się codzienne aż do osiągnięcia poprawy wyników. DETOX nioska można z powodzeniem łączyć w jednej wodzie z preparatami mineralno-witaminowymi, więc nawet codzienne podawanie preparatu nie wymusza konieczności modyfikacj i dotychczasowo stosowanego programu suplementacyjnego. Praktyka łączenia dodatków żywieniowych z preparatem stymulującym metabolizm jest wręcz wskazana, sprzyja bowiem lepszemu wykorzystaniu podawanych dodatków żywieniowych i także w tym zakresie DETOX nioska wpływa na poprawę rentowności nakładów na stado.

Mgr inż. Honorata Wąsowicz