Drób, Stres cieplny

Możliwości ograniczania skutków stresu cieplnego u drobiu

Zapewnienie stałej, nieprzerwanej dystrybucji mięsa i jaj jest najważniejszym celem światowego przemysłu drobiarskiego, z tego względu obserwuje się ciągły wzrost popytu na mięso drobiowe i związany z tym gwałtowny wzrost produkcji. W odpowiedzi na potrzeby rynku ptaki poddano intensywnej selekcji genetycznej prowadzącej do zwiększenia wydajności produkcyjnej oraz tempa przyrostu masy ciała, co spowodowało, że brojlery stały się najszybciej rosnącym gatunkiem zwierząt hodowlanych. Wysokie tempo metabolizmu i związany z tym słabo rozwinięty układ sercowo-naczyniowy oraz oddechowy, doprowadziły do zwiększonej wrażliwości zwierząt na podwyższoną temperaturę otoczenia i skutki stresu cieplnego, zjawiska będącego jednym z problemów sektora drobiarskiego, który znacząco wpływa na produkcję i reprodukcję zwierząt oraz przyczynia się do poważnych strat ekonomicznych.

Do stresu cieplnego dochodzi wskutek narażenia organizmu na działanie wysokich temperatur lub kombinacji wysokiej temperatury i wilgotności przekraczających możliwości oddawania wytworzonej przez zwierzęta energii cieplnej do środowiska. Ptaki nie posiadają gruczołów potowych i ze względu na obecność piór na całej powierzchni ciała termoregulacja jest u nich znacznie utrudniona. Zjawisko to powoduje szereg zmian fizjologicznych, neuroendokrynnych oraz behawioralnych skutkujących podwyższoną śmiertelnością, zmniejszeniem spożycia paszy i końcowej masy ciała, podwyższonym współczynnikiem wykorzystania paszy oraz obniżoną jakością mięsa i jaj. Stres cieplny prowadzi do przyspieszenia akcji serca, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz intensyfikacji oksydacyjnych przemian metabolicznych.

W celu przywrócenia homeostazy organizmu zwierzęta próbują zwiększać utratę ciepła przez zwiększenie częstości oddechów (zianie). Wzmożone dyszenie prowadzi do wydychania większej ilości dwutlenku węgla. W rezultacie powoduje to podniesienie pH krwi, co prowadzi do wystąpienia zasadowicy oddechowej. Zwierzęta stają się apatyczne, przysiadają na ściółce, obniża się spożycie paszy, a energia która powinna być wykorzystana do wzrostu ptaków zostaje zużywana przez organizm do ograniczania skutków stresu. Utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pochłania duże ilości energii, jednocześnie wyzwalając znaczne ilości wolnych rodników tlenowych w mitochondriach. Jest to przyczyną dalszych procesów autodestrukcyjnych w komórkach, które tylko nasilają się w przypadku dłużej utrzymujących się upałów.

Aby zatrzymać kaskadę procesów metabolicznych prowadzących do osłabienia organizmu i obniżenia parametrów produkcyjnych, niezbędne jest dostarczenie podstawowych anionów i kationów, które odwrócą niekorzystny bilans kwasowo-zasadowy osocza. W najprostszych słowach – należy jak najszybciej uzupełniać kationy sodowo-potasowe oraz aniony chlorkowe i węglanowe. Pozwoli to w pierwszej chwili szybko „postawić na nogi” zwierzęta, ale niestety nie rozwiązuje problemu wolnych rodników tlenowych. Dlatego właśnie stworzyliśmy rozwiązanie dla obu tych problemów – preparat OSMOSTRESS, który zawiera nie tylko niezbędne kationy i aniony, ale także substancje o wysokim potencjale antyoksydacyjnym. Składniki OSMOSTRESS działają synergistycznie poprzez dwutorowe oddziaływanie na organizm w okresie stresu cieplnego oraz dodatkowo przez wzajemne wzmocnienie aktywności witamin C i E oraz selenu. Szczegółowe działanie substancji czynnych zawartych w OSMOSTRESS znajduje się poniżej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *