Salivet

Koncentrat naturalnych salicylanów

Wspiera organizm na wielu płaszczyznach.
Poprawiają kondycję w kilka godzin