COLItin

Wsparcie w okresie infekcji E.coli

Stymuluje odporność przeciwbakteryjną organizmu
Ogranicza objawy i straty wywołane infekcją
Wzmacnia kondycję stada
Wzmacnia organizm w okresie infekcji
Można podawać przed, w trakcie lub po zastosowaniu antybiotyków