Coccilin V Plus

Osłona w okresie ryzyka kokcydiozy

Wspiera w okresie ryzyka wystąpienia kokcydiozy
Stymuluje jelita do pracy podczas infekcji
Podnosi kondycję ptaków po przebyciu kokcydiozy
Można podawać przed, w trakcie lub po zastosowaniu antybiotyków