C Folic Liquid

Wysoka nieśność

Wspomaga utrzymanie homeostazy organizmu.
Warunkuje prawidłową produktywność, wzrost, rozwój oraz poprawę kondycji zwierząt.