Biostress C + betaina

Kompleksowa ochrona w okresie

stresu cieplnego

Przywrócenie prawidłowego bilansu wodno-elektrolitowego
Poprawa kondycji ptaków i ograniczenie skutków stresu termicznego
Poprawa apetytu i trawienia