Biostimin

Optymalna kondycja stada

Zwiększa właściwości adaptacyjne ptaków w warunkach stresu (cieplnego, zootechnicznego, infekcyjnego)
Aktywuje komórki odpornościowe organizmu w syndromach wieloczynnikowych