Fundusze Europejskie

BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku produkcyjnym firmy BioPoint w Dźwierzutach

Celem projektu jest budowa gospodarki niskoemisyjnej, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym regionu, gwarantującej korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
Dofinansowanie projektu z UE: 537 988,41 zł